BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỒNG THÁP

BỆNH VIỆN
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỒNG THÁP
DONG THAP REHABILITATION HOSPITAL
Chung tay góp sức cho ngày mai

Bệnh viện Phục hồi chức năng Đồng Tháp  

Ban giám đốc

15/03/2019 08:09:41

Chức năng và nhiệm vụ của Ban giám đốc

1. Giám đốc


BS CKI. Nguyễn Thị Nhiệm

a. Lãnh đạo chung mọi mặt hoạt động, trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác trong chức trách, nhiệm vụ được giao.

b. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục về y đức, bảo vệ chính trị nội bộ;

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các khoa, phòng, quản lý biên chế, công tác quy hoạch cán bộ và các chế độ, chính sách khác có liên quan đến cán bộ, viên chức.

- Công tác đào tạo nhân lực y tế;

- Quản lý tài chính, tài sản được giao theo qui định của pháp luật. Quản lý mua sắm trang thiết bị y tế;

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật;

- Chủ tịch các Hội đồng chuyên môn của bệnh viện;

c. Chỉ đạo trực tiếp các khoa, phòng sau: phòng Tài chính

- Kế toán, Khoa Dược, khoa Nội tổng hợp, khoa Y Dược cổ truyền, khoa Bệnh người cao tuồi

- Cấp cứu.

2. Phó Giám đốc


Thầy thuốc ưu tú BS CKI. Nguyễn Văn Hồ

a. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Chủ tịch Hội đồng Khoa học kỹ thuật;

- Quản lý chất lượng Bệnh viện;

- Tổ trưởng tổ Công nghệ thông tin & Thẩm định Bảo hiểm y tế.

- Giúp Giám đốc về từng mặt công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những quyết định của mình;

- Thay Giám đốc giải quyết những công việc theo giấy ủy quyền của Giám đốc và phải báo cáo lại những công việc đã giải quyết với Giám đốc.

b. Chỉ đạo trực tiếp các khoa, phòng sau:

- Phòng Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến

- Khoa Khám bệnh đa khoa

- Phòng Điều dưỡng

- Phòng Vật tư - Thiết bị y tế

3. Phó Giám đốc


CN. Nguyễn Văn Sĩ

a. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:

- Phụ trách công tác đảng, đoàn thể;

- Phụ trách đường dây nóng: tiếp nhận, cập nhật, xử lý các tình huống và báo cáo Giám đốc bệnh viện các trường hợp có liên quan đến phản ánh đường dây nóng để kịp thời chấn chỉnh;

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động và công tác bảo hộ lao động cho viên chức BV.

- Giám sát Kỹ thuật viên và nhân viên trong khoa thực hiện các y lệnh về vật lý trị liệu - phục hồi chức năng; nghiên cứu, đề xuất với giám đốc phát triển kỹ thuật chuyên ngành PHCN.

- Giúp Giám đốc về từng mặt công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những quyết định của mình;

- Thay Giám đốc giải quyết những công việc theo giấy ủy quyền của Giám đốc và phải báo cáo lại những công việc đã giải quyết với Giám đốc;

b. Chỉ đạo trực tiếp các khoa, phòng sau:

- Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị;

- Khoa Vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu;


Chia sẻ Facebook
Liên hệ  

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỒNG THÁP
167 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Mã số thuế: 1400524306
Điện thoại & Fax: 02773.871.635 - Phòng Tổ chức Hành chính

Bản quyền thuộc về Bệnh viện Phục hồi chức năng Đồng Tháp