BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỒNG THÁP

BỆNH VIỆN
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỒNG THÁP
DONG THAP REHABILITATION HOSPITAL
Chung tay góp sức cho ngày mai

Bệnh viện Phục hồi chức năng Đồng Tháp  

Phòng Tài chính kế toán

15/03/2019 08:11:44

Chức năng & nhiệm vụ Phòng Tài chính kế toán
  • Tham mưu phương hướng, biện pháp, qui chế quản lý tài chính, thực hiện các quy định tài chính và tổ chức thực hiện công tác kế toán sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng qui chế, chế độ theo quy định hiện hành.
  • Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện thực hiện việc lập dự toán ngân sách.
  • Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành.
  • Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của bệnh viện.
  • Tổ chức sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.
  • Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính, kiểm kê tài sản.
  • Tổng hợp số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.

Chia sẻ Facebook
Liên hệ  

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỒNG THÁP
167 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Mã số thuế: 1400524306
Điện thoại & Fax: 02773.871.635 - Phòng Tổ chức Hành chính

Bản quyền thuộc về Bệnh viện Phục hồi chức năng Đồng Tháp