BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỒNG THÁP

BỆNH VIỆN
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỒNG THÁP
DONG THAP REHABILITATION HOSPITAL
Chung tay góp sức cho ngày mai

Bệnh viện Phục hồi chức năng Đồng Tháp  

Phòng Tổ chức hành chính

15/03/2019 08:12:26

Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

- Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-UBND-TL ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc đổi tên Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng thành Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp.
- Căn cứ Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc ban hành quy chế Bệnh viện.
- Căn cứ Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng.
Phòng Tổ chức cán bộ- Hành chính quản trị xây dựng bảng phân công chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho phòng và từng thành viên như sau:

I/ Chức năng của phòng

Phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.


II/ Nhiệm vụ của phòng
a) Bộ phận tổ chức cán bộ

1. Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, đề xuất xét tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
2. Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
3. Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.
4. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
5. Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.
6. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
7. Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.
8. Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

b) Bộ phận hành chính quản trị

1. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, văn phòng phẩm cho các khoa, phòng trong bệnh viện  theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.
2. Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.
3. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.
4. Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị văn phòng phẩm thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.
5. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.
6. Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.
7. Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy văn phòng thông dụng theo kế hoạch
8. Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.
9. Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.
10. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị văn phòng thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.

c) Tổ vệ sinh, môi trường

1.  Lập kế hoạch quản lý chất thải y tế, kế hoạch quan trắc môi trường lao động.
2.  Theo dõi và vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế.
3.  Xây dựng kế hoạch phấn đấu nhằm đạt quy chuẩn môi trường nước thải bệnh viện và kế hoạch, giải pháp khắc phục sự cố hệ thống xử lý nước thải hàng năm.
4. Thực hiện quét dọn vệ sinh các khoa, phòng, buồng bệnh.

 

 


Chia sẻ Facebook
Liên hệ  

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỒNG THÁP
167 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Mã số thuế: 1400524306
Điện thoại & Fax: 02773.871.635 - Phòng Tổ chức Hành chính

Bản quyền thuộc về Bệnh viện Phục hồi chức năng Đồng Tháp