BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỒNG THÁP

BỆNH VIỆN
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỒNG THÁP
DONG THAP REHABILITATION HOSPITAL
Chung tay góp sức cho ngày mai

Bệnh viện Phục hồi chức năng Đồng Tháp  

Phòng Vật tư thiết bị y tế

15/03/2019 08:12:56

Phòng Trang thiết bị y tế xây dựng bảng phân công chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

I/ Chức năng
Phòng vật tư thiết bị y tế chịu sự lãnh đạo trực tiếp của ban giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện.
II/ Nhiệm vụ Phòng vật tư thiết bị y tế
1. Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
2. Tổ chức sửa chữa và thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo qui định nhà nước.
3. Tổ chức duy tu bảo dưỡng thiết bị y tế theo định kỳ.
4. Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỷ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phân người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của giám đốc bệnh viện.
5. Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc bảo quản thiết bị y tế, ghi nhận xét vào hồ sơ lí lịch máy.
6. Tổ chức kiểm tra công tác bảo hộ lao động.
7. Hàng năm đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc.

 


Chia sẻ Facebook
Liên hệ  

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỒNG THÁP
167 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Mã số thuế: 1400524306
Điện thoại & Fax: 02773.871.635 - Phòng Tổ chức Hành chính

Bản quyền thuộc về Bệnh viện Phục hồi chức năng Đồng Tháp