BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỒNG THÁP

BỆNH VIỆN
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỒNG THÁP
DONG THAP REHABILITATION HOSPITAL
Chung tay góp sức cho ngày mai

Bệnh viện Phục hồi chức năng Đồng Tháp  

Sơ kết 6 tháng đầu năm

11/07/2019 08:06:12

Hội nghị đã sơ kết các hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của toàn Bệnh viện gồm các mặt chuyên môn, tài chính, công tác chỉ đạo tuyến, đào tạo nhân lực, an ninh trật tự… đồng thời đề ra kế hoạch nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu 6 tháng cuối năm và cả năm 2019.

Ngày 09 tháng 7 năm 2019. Bệnh viện PHCN đã tổ chức HN sơ kết hoạt  động 6 tháng. Tham dự gồm các đồng chí lãnh đạo trong BGĐ, lãnh đạo các khoa phòng.

Hội nghị đã sơ kết các hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 của toàn Bệnh viện gồm các mặt chuyên môn, tài chính, công tác chỉ đạo tuyến, đào tạo nhân lực, an ninh trật tự… đồng thời đề ra kế hoạch nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu 6 tháng cuối năm và cả năm 2019.

Thông qua HN , Giám đốc BV Nguyễn Thị Nhiệm đã phát biểu biểu dương các đơn vị đã thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, các phòng chức năng đã cố gắng hoàn thành tốt công tác của minh đồng thời nêu lên những khó khăn vương mắc mà mỗi các nhân luôn phải phấn đấu làm tốt nhất là quản lý quỹ BHYT.

Kết quả hoạt động khám chữa bệnh:

       Toàn bệnh viện

Stt

Nội dung hoạt động

Chỉ tiêu

Thực hiện

tỷ lệ

So với 2018

1

Tổng số lần khám bệnh (cộng KSK tại BV)

30,500

29,387

96%

90%

2

Số giường nội trú

110

193

 

 

3

Số ngày điều trị nội trú

17,919

22,415

125%

174%

4

Số bn điều trị nội trú

1,120

1,702

152%

103%

 

TĐ: số bn có BHYT

 

1,633

 

 

5

CSSD giường nội trú theo kế hoạch

90%

113%

 

122%

 

CSSD giường nội trú theo thực kê

193

64%

 

 

6

Ngày đtr bình quân nội trú

16

13.2

 

101%

7

Số lượt điều trị ngoại trú

685

988

144%

143%

8

Tổng số cận lâm sàng (cộng KSK tại BV)

7,600

10,602

140%

83%

 -

X. Quang

2,000

1,868

93%

102%

 -

Xét nghiệm

5,000

8,309

166%

96%

 -

SA (TQ+Loãng xương)

600

425

71%

78%

9

Tổng số thủ thuật VLTL+YDCT

97,455

89,794

92%

107%

 

           Các Khoa lâm sàng:

Stt

Nội dung

Nội Tổng Hợp

Bệnh NCT-CC

YDCT

Chỉ tiêu

Thực hiện

tỷ lệ

SS 2018

Chỉ tiêu

Thực hiện

tỷ lệ

SS 2018

Chỉ tiêu

Thực hiện

tỷ lệ

SS 2018

1

Số giường nội trú

50

93

 

 

40

62

 

 

20

38

 

 

2

Số ngày trong tháng

181

181

 

 

181

181

 

 

181

181

 

 

3

Số bn điều trị nội trú

509

891

175%

121%

407

554

136%

102%

204

257

126%

68%

 

TĐ: số bn có BHYT

 

846

 

 

 

533

 

 

 

254

 

 

4

Tổng số ngày điều trị nội trú

8,145

11,440

140%

118%

6,516

7,630

117%

107%

3,258

3,345

103%

68.98

5

Ngày điều trị bình quân nội trú

16

12.8

 

 

16

13.8

 

 

16

13.0

 

 

6

Công suất sử dụng giường Kế hoạch

90%

126%

140% 

154%

90%

105%

 117%

121%

90%

92%

103%

68.98

     *Tình hình thu chi tài chính:  (số liệu ước tính)

 

 6th/2018

 6th/2019

TỔNG CÁC KHOẢN THU

   12,986,230,183  

   12,710,312,275  

Ngân sách Nhà nước cấp

                         -    

                         -    

Thu viện phí

   12,290,967,480  

   11,614,215,847  

- Thu từ viện phí trực tiếp

       3,781,004,505  

       3,399,598,150  

- Thu từ BHYT

       8,509,962,975  

       8,214,617,697  

Thu từ nguồn khác

          695,262,703  

       1,096,096,428  

TỔNG CÁC KHOẢN CHI

   12,986,230,183  

   12,710,312,275  

Chi thanh toán cho cá nhân

       4,495,058,383  

       4,972,192,410  

Chi cho hành chính

          530,920,319  

          841,959,294  

Chi cho nghiệp vụ chuyên môn

       2,874,928,291  

       2,977,222,407  

Các khoản chi khác

          370,073,315  

          471,716,955  

Trích lập các Quỹ

       4,715,249,875  

       3,447,221,209  

- Thu nhập tăng thêm bình quân (người/tháng)

              2,000,000  

              2,100,000  

- Đạt hệ số lương tăng thêm (lần)

                        0.4  

                        0.45

 

Thông qua HN, Bệnh viện đã đề ra phương hướng, kế hoạnh thực hiện 6 tháng cuối năm 2019 cụ thể như:

- Tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe và tư vấn cho người bệnh .

- Tăng cường công tác kiểm tra bệnh án, thanh toán BHYT, thực hiện chuyển dữ liệu khám chữa bệnh lên cổng BHYT đúng thời gian.

- Triển khai các hoạt động chỉ đạo tuyến theo kế hoạch và các hoạt động trợ giúp người khuyết tật năm 2019 theo Kế hoạch thực hiện đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2013- 2020 của Sở Y tế, Dự án 3 phát triển dân số của Bộ Y tế.

- Tổ chức các lớp tập huấn đào tạo lại tại bệnh viện năm 2019 và tổ chức kiểm tra tay nghề cho CBVC dưới 5 năm công tác.

- Duy trì kiểm tra định kỳ hàng tháng các khoa theo Bảng điểm kiểm tra về trật tự vệ sinh và thực hiện quy chế chuyên môn...

- Bố trí nhân sự phù hợp tại các khoa, phòng.

- Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, xây mới các quy trình kỹ thuật và bảng kiểm các quy trình; điều chỉnh, bổ sung và xây mới các phác đồ điều trị theo Kế hoạch.

- Xây dựng hệ thống thông tin bệnh viện, trang web của bệnh viện

- Hoàn chỉnh các đề tài nghiên cứu, chuẩn bị nghiệm thu vào tháng 9/2019, áp dụng tìm kiếm các nghiên cứu khoa học có tính khả thi áp áp vào bệnh viện.

- Phát triển áp dụng kỹ thuật mới đúng chuyên ngành và phân tuyến

- Tiếp tục hoàn chỉnh các nội dung hoạt động theo Kế hoạch chung của bệnh viện và Kế hoạch quản lý chất lượng năm 2019 chuẩn bị kiểm tra cuối năm theo Kế hoạch Sở Y tế.

 


Chia sẻ Facebook
Liên hệ  

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỒNG THÁP
167 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Mã số thuế: 1400524306
Điện thoại & Fax: 02773.871.635 - Phòng Tổ chức Hành chính

Bản quyền thuộc về Bệnh viện Phục hồi chức năng Đồng Tháp