BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỒNG THÁP

BỆNH VIỆN
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỒNG THÁP
DONG THAP REHABILITATION HOSPITAL
Chung tay góp sức cho ngày mai

Tra cứu  
Kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2019
22/11/2019 08:02:35
Thực hiện Thông tư số: 19/2013/TT-BYT, ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế “Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện”; Thực hiện công văn số: 2998/SYT-NVY ngày 11/10/2019 của Sở Y tế về việc Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát HLNB, NVYT năm 2019;

Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018
24/12/2018 14:19:58
BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỒNG THÁP Địa chỉ: Số 167, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Kết quả tự đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018
20/11/2018 10:12:20
Thực hiện Thông tư số: 19/2013/TT-BYT, ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế “Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện”; Thực hiện công văn số: 2612/SYT-NVY ngày 26/10/2018 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc Tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát HLNB, NVYT năm 2018; Bệnh viện Phục hồi chức năng đã thành lập Đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2018.


Liên hệ  

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỒNG THÁP
167 Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
Mã số thuế: 1400524306
Điện thoại & Fax: 02773.871.635 - Phòng Tổ chức Hành chính

Bản quyền thuộc về Bệnh viện Phục hồi chức năng Đồng Tháp