07:48 ICT Thứ tư, 17/01/2018

Tra cứu

Trang nhất » Chất lượng bệnh viện

Quy hoạch phát triển bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

Quy hoạch phát triển

Ngày 23 tháng 02 năm 2005 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 46-NQ/TW về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, đã xác định: “Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là hoạt động nhân đạo, trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Đầu tư cho lĩnh vực này là đầu tư phát triển, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ”.

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017

Bệnh viện: BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỒNG THÁP Địa chỉ chi tiết: Số 167, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp Số giấy phép hoạt động:0775/SYT-GPHĐ Ngày cấp: 21/12/2015 Tuyến trực thuộc: 2.Tỉnh/Thành phố Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP Hạng bệnh viện: Hạng III Loại bệnh viện: Điều dưỡng - PHCN