07:46 ICT Thứ tư, 17/01/2018

Tra cứu

Trang nhất » Chất lượng bệnh viện » Kết quả tự đánh giá

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017

Bệnh viện: BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐỒNG THÁP Địa chỉ chi tiết: Số 167, Tôn Đức Thắng, phường 1, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp Số giấy phép hoạt động:0775/SYT-GPHĐ Ngày cấp: 21/12/2015 Tuyến trực thuộc: 2.Tỉnh/Thành phố Cơ quan chủ quản: SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP Hạng bệnh viện: Hạng III Loại bệnh viện: Điều dưỡng - PHCN

Thống kê thời gian chờ khám bệnh - Tháng 03/2017

Thống kê thời gian chờ khám bệnh - Tháng 03/2017

Nhằm theo dõi và nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh tại bệnh viện Phòng Kế hoạch Tổng hợp kính gửi các khoa phòng văn bản Thống kê thời gian chờ khám bệnh của tất cả các lượt khám toa từ phòng khám.

Kết quả đánh giá

Thông báo kết quả tự đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2016

Thực hiện Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ y tế về việc Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt nam và Quyết định số 6859/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện Việt nam; Thực hiện theo Kế hoạch số 96/KH-SYT ngày 11/11/2016 của Sở Y tế về việc Kiểm tra các đơn vị y tế tỉnh Đồng Tháp; Bệnh viện Phục hồi chức năng đã thành lập đoàn tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện