07:42 ICT Thứ tư, 17/01/2018

Tra cứu

Trang nhất » Tin tức hoạt động » Kế hoạch phát triển

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

Báo cáo hoạt động Bệnh viện Phục hồi Chức năng Đồng Tháp năm 2016

Khi chuyển đổi mô hình bệnh viện Phục hồi chức năng theo Thông tư 46/2013/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế thì Khoa khám bệnh của bệnh viện không chỉ khám bệnh chuyên khoa phục hồi chức năng mà phải có đầy đủ các chuyên khoa để có thể tiếp nhận đăng ký khám chữa bệnh ban đầu BHYT và khám sức khỏe theo Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 16 tháng 05 năm 2013 của Bộ Y tế, đòi hỏi bệnh viện phải hợp đồng thêm bác sĩ, KTV VLTL để đảm bảo công tác chuyên môn.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Kế hoạch phát triển Bệnh viện PHCN giai đoạn năm 2016 - 2020

Bệnh viện Phục hồi Chức năng Đồng Tháp từng bước hoàn thiện về tổ chức bộ máy, biên chế của bệnh viện theo Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức.

PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC

Kế hoạch phát triển Nhân lực Bệnh viện PHCN 2015-2020

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là lĩnh vực phục hồi chức năng đang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn nhất là về nhân sự. Điều đó đòi hỏi bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp phải xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực tổng thể, khoa học và có tính khả thi cao để từng bước tập trung mọi nguồn lực nhất là về con người và trang thiết bị nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước là một việc làm cần thiết.